Sunday, July 5, 2015

penblwydd arall

Cafodd fy mab ifancaf ei eni ddydd ar ôl penblwydd America, yn Oklahoma, yn y tŷ hwn, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a'r gist ddroriau gyda chymorth dwy fydwraig. Mae o newydd droi'n 16 oed. Mae o'n ifancaf yn y teulu ond y talaf (6"2 neu 189 cm.) Dathlon ni ei benblwydd heddiw efo cacen a wnes i (roedd hi'n flasus iawn er fy mod i'n dweud fy hun) dilynwyd gan dwrnamaint Speed. Y fo a enillodd wrth dderbyn gwobr ariannol ($5.) Dan ni'n mynd i archebu pizza gan Pizza Hut i swper heno.

No comments: