Saturday, July 18, 2015

lluniau hiraethus

Y bore 'ma roedd fy merch eisiau gweld y lluniau a dynnais yng Nghymru. Wedi byw yno am bum mis, roedd hi'n awyddus i'w gweld nhw eto. Dyma ddangos yn hapus cannoedd a dynnais yn ystod fy mhedwar ymweliad rhwng 2007 a 2011. Ces i fy synnu fy hun i weld cymaint o brofiadau hollol unigryw a ges i, a chynifer o bobl glên roeddwn i'n eu cyfarfod. Dyma'r uwd gorau a paratowyd gan Carol o Marteg yn Llanberis. Dydy'r Gwely a Brecwast ddim yno bellach; colled fawr i'r dref honno.

2 comments:

Yvonne said...

I haven't had porridge for years!

Emma Reese said...

I have it for every morning!