Wednesday, July 1, 2015

mae hi'n ôl

Mae fy merch newydd ddod adref yn ddiogel wedi treulio mwy na phum mis ym Mhrydain. Roedd yn rhyfedd ei gweld hi'n dod allan o'i hystafell y bore 'ma! Mae gynnon ni gymaint i adrodd efo'n gilydd. Rhaid ei wneud o fesul dipyn. Ces i ddarn o gacen gri efo panad yn ddiolchgar. Gwelais y cwrs llyfr Cymraeg a ddysgodd hi yn y brifysgol, sef Cwrs Mynediad Dwys. Mae opera sebon ynddo fo a dyma ddechrau ei darllen. Mae hi'n debyg i Ysbyty Wlpan yng nghwrs Prifysgol Bangor. Mae o'n ddoniol ond dw i'n cael trafferth dallt rhai geiriau hwntw!

No comments: