Sunday, July 26, 2015

y 25ain

Dw i a'r teulu'n edrych ymlaen at y pumed ar hugain o bob mis oherwydd bod hi'n ddiwrnod bydd pwyntiau Amazon ar gael. Enillir pwynt pryd bynnag defnyddir y cerdyn credyd Amazon. Fel arfer mae'r fasged siopa'n llawn cyn cyrhaeddith y diwrnod, a rhaid rhannu'r pwyntiau'n deg (dim yn gyfartal rhaid pwysleisio) rhyngddon ni. Mae gynnon ni ryw 50 pwynt y tro 'ma (sydd yn golygu $50) a dyma ni'n archebu'r nwyddau yn y fasged. Er bod ni'n gorfod talu ychydig oherwydd bod y nwyddau'n fwy na'r pwyntiau, mae'r system yn gweithio'n hyfryd. 

No comments: