Friday, July 24, 2015

teithiwr

Mae fy ail ferch ar ei gwyliau yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd wedi cwblhau'r tymor cyntaf yn yr ysgol Saesneg yn Tokyo. Mae hi'n teithio o le i le ar y bws a beic heb flinder boed glaw neu heulwen. Llwyddodd i ffeindio lle i olchi ei dillad ddoe hyd yn oed. Dw i'n edmygu ei hegni a diddordeb mewn gwledydd a diwylliannau gwahanol. Bydd hi'n dod adref ym mis Medi ar gyfer priodas ei brawd.

No comments: