Wednesday, July 8, 2015

baner

Gyrrodd fy merch hynaf lun a dynnodd gan ei ffôn yn Norman, Oklahoma. Mae'n anodd gweld y peth bach ar y car yn y llun - baner Gymru ydy hi! Pwy? Pam? Sut ar y ddaear? Roedd gen i gynifer o gwestiynau, ond doedd dim modd i gael atebion. Pe bai hi efo'r Heddlu fel mae hi'n gwneud yn aml, byddai hi fod wedi medru stopio'r car efo'r faner a gofyn y gyrrwr! Am siom.

No comments: