Tuesday, July 14, 2015

tŷ bwyta arbennig

Dw i newydd ddarllen post gan hogyn o Fenis am ei ymweliad â Japan y llynedd. Daeth ar draws tŷ bwyta yng nghanol Tokyo sydd yn arbenigo yn y bwyd Fenisaidd. Cafodd ei gyfareddu gan flas dilys seigiau ei fam wlad. Datryswyd y dirgelwch wedi siarad â'r perchennog drwy gwsmer arall sydd yn medru Saesneg. Roedd y perchennog yn byw yn Fenis am flynyddoedd yn dysgu coginio Fenesiaidd mewn un o'r tai bwyta o fri. Gobeithio y ca' i gyfle i brofi'r blas pan a' i i Tokyo y tro nesaf.

No comments: