Monday, July 13, 2015

ffyrdd eraill

Cerddais o gwmpas yr ysgol uwchradd y bore 'ma eto tra oedd fy mab yn rhedeg. Es i at yr ardal roeddwn i a'r teulu'n arfer byw am dri mis cyn symud i'r tŷ presennol. Roedd yn fwll ond digon pleserus yn y cysgodion. Dwedodd brawd y gŵr fod o'n gwerthfawrogi cymaint o wyrddni wrth weld y llun a bostiais ar Face Book. Mae o'n byw yn Las Vegas yng nghanol anialwch a medrai tymheredd godi hyd at 108F/42C weithiau. Mae'n sych serch hynny, nid fel Oklahoma lle medrech chi deimlo'r lleithder yn yr awyr.

No comments: