Saturday, August 22, 2015

acen brin

Cafodd fy merch sgwrs efo ffrind da o Loegr drwy Skype y bore 'ma. Fel arfer mae hi'n siarad yn ei hystafell ond yn y gegin roedd hi y tro hwn. Roedden nhw'n cael amser braf wrth fy merch yn dangos ein cegin ni i'w ffrind. (Doeddwn i ddim yn gwrando arnyn nhw'n astud wrth gwrs.) Fe wnes i bot o de i ni i gyd a dechrau sipian cyn y sgwrs, a dyma fy merch yn dangos y tebot i'w ffrind, a chael canmoliaeth ganddi hi. Mae'n rhyfeddol clywed acen Seisnig yn fy nghegin.

No comments: