Monday, August 24, 2015

peth rhyfedd

Penderfynais gymryd mantais ar y tymheredd is y bore 'ma a mynd am dro yn y gymdogaeth yn hytrach na mynd yn hwyrach. Dyma weld peth rhyfedd - roedd yn edrych fel rhosyn wedi'i ffosileiddio, ond na! Madarch brown enfawr ydy o! Mae o'n tyfu ar foncyff coeden yn ymyl cae cyfagos. (Mae hi'n bwrw glaw'n eithaf aml yn yr haf 'ma.) Beth fyddai Marcovaldo yn ei ddweud, tybed? 

No comments: