Thursday, August 20, 2015

te o iwerddon

Archebais Barry's Tea drwy Amazon ddyddiau'n ôl yn meddwl y byddai'n cael ei anfon o ryw storfa yn America. Dwedodd Amazaon y byddai'n cyrraedd ar ôl Medi 1. Ces i fy synnu'n bleserus (eto) felly pan welais becyn lliwgar a anfonwyd uniongyrchol gan y cwmni yn Cork. Dyma baratoi panad ar unwaith ar gyfer fy nwy ferch a fi fy hun. Roedd y te cryf yn hynod o braf. Mae'r ddau flwch yn cynnwys 160 o de; rhaid para am fis o leiaf 

No comments: