Saturday, August 15, 2015

skype efo mam

Mae fy merch yn Japan yn ymweld â'i nain dros benwythnos. Bydda i'n siarad efo fy mam ar y ffôn fel arfer oherwydd nad ydy hi'n defnyddio'r dechnoleg fodern. Neithiwr, fodd bynnag, roedden ni'n medru siarad ar Skype gan gymryd mantais ar ffôn smart a Mac Book fy merch. Roedd fy mam wrth ei bodd yn medru gweld ni i gyd yn ogystal â siarad efo ni. Roedd hi'n swnio'n dda iawn er gwaethaf ei hoedran (93) ac yn dweud yn gyffrous fyddai ei hwyres yn mynd i dorri ei gwallt a phaentio ei hewinedd.
Llun: fy mam

No comments: