Saturday, August 8, 2015

priodas

Heddiw ydy'r diwrnod mawr i ffrind fy merch. Mae hi newydd briodi'n hapus. Roedd ganddi freuddwyd i briodi fel tywysoges ers plentyndod, meddai ei mam. Ac felly a fu. Un o'r morynion priodas ydy fy merch ac roedd hi'n ofnadwy o brysur ers iddi ddod adref o Gymru union fel "morwyn" i'w ffrind; cafodd fy merch hynaf ei galw i ddod i saethu fideo; helpais hefyd neithiwr yn paratoi ffrwythau ar gyfer y parti. Rŵan, amser i ddathlu penblwydd fy mab hynaf yn hamddenol. Mae'r gacen newydd orffen.

No comments: