Sunday, August 9, 2015

ateb

Sgrifennais e-bost sydyn at Sylvie Lainé yn dweud pa mor hyfryd ydy'r tair stori. (Cymerodd lawer o amser i sgrifennu pwt yn Ffrangeg.) Roeddwn i'n hapus iawn cael ateb clên ganddi hi. Roedd hi'n falch o glywed fy mod i'n hoffi ei straeon a bod nhw'n helpu i mi ddysgu Ffrangeg. Roedd hi'n hapus darllen y sylw cadarnhaol a sgrifennais ar wefan Amazon hefyd. Mae'n braf iawn cael atebion gan awduron.

No comments: