Monday, August 10, 2015

busnes teulu

Mae gan fy merch hynaf fusnes braidd yn newydd, sef creu a gwerthu tatŵs dros dro ar y we. Wrth ddefnyddio ei dawn gelfyddydol, mae hi'n cynhyrchu tatŵs cain a'u gwerthu nhw yn America yn ogystal â thramor. Ei chwiorydd ydy ei hoff fodelau; daeth hi i fynychu'r briodas dros y penwythnos, a dyma hi'n defnyddio'r cyfle i dynnu lluniau ohonyn nhw efo'i thatŵs ar gyfer ei gwefan. 

No comments: