Friday, August 21, 2015

model

Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo ffrind ysgol dros baned, a synnu'n clywed y byddai'r ffrind yn mynd i Japan cyn hir. Bydd y ffrind yn cychwyn mewn prifysgol flwyddyn nesaf ac mae hi'n gweithio fel model ffasiwn yn y cyfamser. Does ryfedd oherwydd mai hogan hardd, dal a thenau ydy hi. Mae hi'n dawnsio bale clasurol yn ogystal â rhedeg cross country. Bydd hi'n gweithio yn Japan am ddau neu dri mis. Dysgodd fy merch ymadrodd Japaneg pwysig iddi, sef, "lle mae'r tŷ bach?"

No comments: