Wednesday, August 5, 2015

y drydedd nofel

Gorffennais ddarllen y drydedd nofel fer (a'r olaf) yn yr E-lyfr gan Sylvie Lainé.  Mae dipyn yn fwy anodd na'r ddwy stori arall ond roeddwn i eisiau darllen nes y diwedd oherwydd bod hi'n hynod o ddiddorol a chyfriniol. Mae'r tair stori i gyd yn dda iawn ar gyfer dysgwyr Ffrangeg sydd wedi dysgu'r pethau safonol. Yr unig nam dw i'n ei ffeindio ydy teitl y drydedd stori. Mae o'n difetha syndod y plot. Os dych chi'n meddwl ei darllen a dydych chi ddim yn gwybod beth mae'r teitl yn golygu, peidiwch â defnyddio geiriadur cyn cychwyn.

No comments: