Tuesday, August 11, 2015

leap year

Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i eisiau gweld y fideo a brynodd fy merch, sef Leap Year. Wedi clywed, fodd bynnag, bod hi a'i chwaer wedi bod yn rhai o'r llefydd yn y ffilm yn Iwerddon, roeddwn i eisiau ei gweld yn sydyn, a dyma ddechrau arni hi neithiwr efo fy merch a'i gorffen gynnau bach. Roedd yn ddiddorol yn annisgwyl. Er gwaethaf cynifer o adolygiadau negyddol gan gynnwys gan y prif actor, mwynheais i'r stori, golygfeydd (er bod nhw wedi cael eu cyweirio yma ac acw) a'r actio'n fawr iawn. 

No comments: