Sunday, August 23, 2015

ymweliad sydyn

Tra oeddwn i wrthi'n paratoi coffi yng nghegin yr eglwys y bore 'ma, daeth y gŵr ata i'n dweud bod yna geirw ym maes parcio. Dyma frysio at y drws gwydr. Dyma nhw! Teulu o bump neu chwech a oedd yn sefyll yn syllu arnon ni (dw i'n meddwl.) Tynnais lun yn sydyn, yna dechreuodd babi'r teulu redeg tuag at y cae cyfagos dilynwyd gan y gweddill. Roeddwn i'n poeni amdanyn nhw oherwydd bod yna stryd rhwng y maes parcio a'r cae. Yn ffodus na ddaeth car a dyma nhw'n croesi'r stryd yn ddiogel. Gobeithio bod nhw'n cadw draw o dai. Yn anad dim gobeithio na fyddan nhw'n croesi ffyrdd prysur.

No comments: