Friday, August 7, 2015

diwrnod llawn

Diwrnod prysur cyn priodas ferch y ffrind. Rhaid paratoi'r tŷ oherwydd bod fy merch a mab hynaf yn dod heno i fynychu'r seremoni. Mae'r ferch arall wedi mynd i helpu ei ffrind sydd yn priodi. Yn y cyfamser mae'r gŵr a'n mab ifancaf ni'n prysur dorri coeden wedi'i marw yn yr iard gefn. Roedd y gŵr yn gwirio fideo You Tube sydd yn esbonio sut i wneud y job. Cwympodd y goeden i'r cyfeiriad cywir. Hwrê! Rŵan rhaid ei thorri'n ddarnau i losgi yn y llosgwr logiau yn y gaeaf.

No comments: