Sunday, August 2, 2015

tegell trydan

Dw i heb ddefnyddio tegell i ferwi dŵr ar gyfer te ers blynyddoedd gan fod microdon yn llai trafferthus. Pan oedd fy merch yn byw yn Abertawe, cafodd ei ffrind o Loegr sioc i glywed sut berwodd fy merch ddŵr (fel ei mam.) Mynnodd y ffrind fod y dŵr yn blasu'n ofnadwy pan gafodd ei ferwi mewn microdon oherwydd bod y dŵr yn sugno arogl drwg y peiriant. Prynais degell trydan heddiw o'r diwedd felly yn hytrach na defnyddio tegell plaen, a chael te efo fy merch. Efallai bod y te'n blasu'n well nag arfer. O leiaf bydd ffrind fy merch yn fodlon. (Mae'n cymryd mwy o amser i'r dŵr ferwi oherwydd bod gynnon ni foltedd gwannach.)

No comments: