Monday, August 31, 2015

sudd ffres

Crwydrodd fy merch a'i gŵr ar ochr Ffrengig yr ynys a chael hoe fach mewn café y bore 'ma. Gwerthir sudd ffrwythau/llysiau ffres a baratoir ar y cownter. Dyma hi'n archebu gwydr o sudd moron efo ffrwythau. (Roedd yn ddrud braidd - 6.) Mae gan y wlad honno gyfradd gyfnewid syml rhwng ewro a doler, sef 1:1. 

No comments: