Tuesday, August 4, 2015

siarad ar ffôn

Gwelais fideo'n dangos sut i ymarfer ieithoedd estron os nad oes gynnoch chi ffrind i ymarfer efo'ch gilydd - cael sgwrs sydyn efo "ffrind dychmygol" ar ffôn pryd bynnag oes gynnoch chi amser sbâr. Os dach chi'n siarad â'ch hun mewn lle cyhoeddus, bydd pawb yn meddwl eich bod chi'n wallgof, ond bydd yn hollol normal siarad ar ffôn symudol. Swnio'n wych; mae'r hogyn yn gwneud job dda ar y fideo, ond pan geisiais wneud hyn yn Walmart y bore 'ma, roedd yn anodd. Roeddwn i'n ofnadwy o hunanymwybodol fel methais siarad yn naturiol. Efallai yr eith yn haws os gwna' i lawer gwaith.

No comments: