Friday, August 14, 2015

pecyn gofal

Cafodd fy merch "becyn gofal" gan un o'r ffrindiau da yn Abertawe ddoe. Hogan glên o Wiltshire ydy hi. Gyrrodd hi de Yorkshire Gold a siocled Cadbury at ei ffrind sydd yn dioddef o ddiffyg te a siocled go iawn yn yr anialwch. Roedd fy merch yn hapus dros ben a dyma hi'n cael panad braf ar yr unwaith. Roedd rhaid i'r siocled druan aros yn yr oergell am sbel fodd bynnag gan ei bod hi wedi toddi yng ngwres llethol Oklahoma.

2 comments:

Yvonne said...

Oh, I like Dairy Milk, but not when they melt!

Emma Reese said...

They got revived in the fridge!