Wednesday, August 19, 2015

newid

Ces i fy synnu'n bleserus pan gamais allan o'r drws blaen y bore 'ma. Clywais awyr oeraidd. Roedd yn bwrw glaw neithiwr ac mae'n dal yn lawog. Gostyngodd y tymheredd o 96F/36C i 66F/18C dros nos. Mae'n gynnes yn y tŷ o'i gymharu, a dyma agor y ffenestri a'r drws blaen i gael awyr ffres, oeraidd. Dw i'n mwynhau'r digwyddiad prin iawn hwn ym mis Awst.

No comments: