Thursday, August 13, 2015

diwrnod cyntaf

Dechreuodd blwyddyn newydd yr ysgolion heddiw. Roedd gan fy mab ifancaf gwmni ei chwiorydd bob blwyddyn, ond am y tro cyntaf mae o ar ei ben ei hun. Mae fy merch ifancaf yn gweithio nes mynd i'r brifysgol yn Nhalaith Missouri ym mis Ionawr. Mae ei chwaer newydd gael swydd ran amser yn Ysgol Optometreg a bydd hi'n parhau nes graddio ym mis Mai. Roedd yn haf pleserus er gwaetha'r tywydd ac er es i ddim ar fy ngwyliau.

No comments: