Tuesday, August 18, 2015

cerdyn post o ffrainc

Cafodd fy merch gerdyn post gan ffrind yn Ffrainc. Ffrances ydy'r ffrind a dysgon nhw Gymraeg yn yr un dosbarth ym Mhrifysgol Abertawe. Aethon nhw i'r Gogledd ar eu gwyliau efo'i gilydd hefyd. Mae'r ffrind yn ôl i Ffrainc yn ystod yr haf yn gweithio nes dod yn ôl i Abertawe am y tymor newydd. Mae hi'n byw yn Annecy, tref hardd a gelwir "Fenis yn Ffrainc" oherwydd y camlesi sydd yn croesi'r dref. A dweud y gwir, Annecy ydy'r dref dw i'n gobeithio ymweld â hi ers tipyn, ac felly roeddwn i gyffro i gyd pan welais y cerdyn post, efallai llawer mwy na fy merch!

No comments: