Wednesday, August 12, 2015

tair iaith

Wrth ddysgu Ffrangeg, dw i'n tueddi i'w chymysgu hi a'r Eidaleg a'r Gymraeg. Mae'r Ffrangeg a'r Eidaleg yn debyg iawn i'w gilydd tra nad ydy'r Gymraeg yn hollol annhebyg. Roeddwn i'n adolygu'r rhifau yn y tair iaith yn ddiweddar; rŵan dylwn i ganolbwyntio ar enwau dyddiau'r wythnos a misoedd.

Ffrangeg     un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix
Eidaleg       uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci
Cymraeg     un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg

No comments: