Saturday, April 23, 2016

babi newydd

Cafodd ffrind orau fy merch fabi neithiwr, pythefnos yn gynt na'r disgwyl - hogan fach ddel a oedd yn pwyso chwe phwys. Mae fy merch a'r ffrind wedi bod yn ffrindiau gorau ers i ni symud yma 19 mlynedd yn ôl. Priododd y ffrind y llynedd a dyma hi yn fam ifanc yn barod.

No comments: