Thursday, April 7, 2016

rhwystredigaeth

Dw i'n cofio'n iawn y domen o waith papur, yr ymweliad â'r heddlu, yr ysbyty, y cyfweliad yn llysgenhadaeth America, ayyb roedd rhaid i mi eu gwneud yn Japan i ennill y cerdyn gwyrdd amser maith yn ôl. Yn ddiweddar, cafodd cais gan gwpl o Honduras ei wrthod i ddod i fynychu priodas eu mab sydd yn priodi Americanes. Wrth gwrs mai polisi'r wlad hon ydy hwn, a rhaid ei barchu. Y nhw sydd yn penderfynu wedi'r cwbl. Y peth sydd yn fy ngwylltio ydy tra bod yn ofnadwy o galed i gael caniatâd cyfreithiol i ddod i mewn yn yr Unol Daleithiau, mae'n hawdd dros ben i ddod yn anghyfreithlon. Dim ond croesi'r ffin bydd yn angen, a chewch chi groeso a'r budd-daliadau a dalir i gyd gan drethdalwyr America. Fedr y border patrols ddim yn eu stopio oherwydd bod nhw wedi cael gorchymyn i beidio â'u rhwystro.

No comments: