Tuesday, April 19, 2016

llo

Mae fy merch yn mwynhau ei bywyd yn y brifysgol yn Missouri. Mae hi'n ymweld â'r gwartheg ar y campws o bryd i'w gilydd i anwesu'r lloi. Roedd hi'n fwy na'u hanwesu nhw'r tro hwn; rhoddodd hi ei llaw yng ngheg llo! Gyrrodd hi fideo. Roedd ei llaw yn ei geg am hanner munud! Gofynnais a oedd o'n cnoi ei llaw. Nac oedd; roedd o'n ei sugno, ac roedd ei dafod yn wlyb a lledraidd, meddai. Yna, dechreuodd o ar wallt a chrys merch eraill! 

No comments: