Monday, April 18, 2016

enw

"Beth wyt ti eisiau i dy ŵyr dy alw di?" ofynnodd fy mab hynaf. Dewisodd ei fam yng-nghyfraith Mimi. Mae o a'i wraig yn disgwyl eu babi cyntaf ym mis Mehefin. Dw i ddim eisiau Baba (Japaneg) oherwydd fod o'n swnio fel "hen wraig." Nain (Cymraeg); Nonna (Eidaleg); Mamie (Ffrangeg); Oma (Almaeneg) A dweud y gwir, mae Oma yn swnio'n debyg i air Japaneg sydd yn golygu mam fawr neu fam brenin. Dw i'n licio hwn! Ond dwedodd fy merch hynaf ei fod o'n swnio fel enw arweinydd clan rhyfedd. "Dylet ti ddewis Mama (fy enw i'r plant) a dylai'r babi alw ei fam Mommy. Mae Reuben yn dy alw di'n Mama yn barod," meddai. Ei chi ydy Reuben!

No comments: