Saturday, April 16, 2016

popeth yn wyrdd

Mae blodau derwen ar eu hanterth rŵan. Mae gynnon ni sawl coeden derwen o gwmpas y tŷ. Bob blwyddyn maen nhw'n taflu'r paill gwyrdd ym mhob man yn lliwio'r waliau, y grisiau tu allan, y canllawiau, y driveway yn wyrdd. Feiddia' i ddim mynd am dro nes i'r blodau ddisgyn oherwydd yr alergedd. Pan ddylwn i dwtio'r iard am amser byr, dw i'n gwisgo mwgwd a het. 

No comments: