Tuesday, April 12, 2016

parchment paper

Dydy o ddim yn glynu o gwbl! Roedd yn anhygoel o hawdd paratoi bariau granola wrth ddefnyddio parchment paper yn lle papur cwyr. Doeddwn i ddim yn gwybod y gwahaniaeth a dweud y gwir. Glynodd y papur cwyr at y granola'n ofnadwy pan wnes i bedwar dwsin o fariau mawr o'r blaen. Bydda i'n hapus talu pedair gwaith am y papur arbennig hwnnw o hyn ymlaen.

No comments: