Saturday, April 9, 2016

ras 5k

Cynhaliwyd ras 5K a drefnwyd gan Ysgol Optometreg y bore 'ma. Rhedodd y gŵr a'r mab ifancaf ynghyd â rhyw 30 eraill. Yn anffodus mae'r nifer o redwyr yn lleihau ers i'r ras golli'r cefnogwr cefnog lleol, ond cafodd pawb amser gwych yn y tywydd braf. Enillodd fy mab y fedal. (Dim ond dau arall oedd yn ei gategori.) Fe wnaeth y gŵr yn dda iawn gan ystyried ei oedran! Addawodd o ei fyfyrwyr ymlaen llaw i roi un pwynt yn fonws os curan nhw fo, ac felly roedden nhw'n ymarfer yn galed er gwaethaf eu baich astudio trwm. Pump a'i guro gan gynnwys enillwr y ras ac un fyfyrwraig.

No comments: