Monday, April 25, 2016

marathon arall

Cynhaliwyd marathon arall yn ogystal â Marathon Llundain ddoe, sef Marathon Oklahoma City. Er bod y nifer o'r rhedwyr yn llawer llai na Marathon Llundain (tua 25,000,) daeth redwyr o dros 40 talaith a rhai o dramor. Cynhaliwyd y marathon cyntaf yn 2001 er gof ar y 168 o bobl a gafodd eu lladd yn y derfysgaeth yn 1995, ac er mwyn uno'r byd yn obaith. Roedd yna sawl categori ar wahân i farathon llawn. Cymerodd gŵr fy merch hynaf ran yn y ras gyfnewid efo pedwar ffrind eraill. (Y fo rhedodd y rhan hirach, sef 7 milltir.) Gan fod dau ohonyn nhw wedi cerdded, na throdd y tîm y record, ond cafodd pawb fedal yn wobr. 

No comments: