Tuesday, April 5, 2016

nofel newydd

Dw i newydd ddechrau darllen y nofel newydd gan Donna Leon, sef the Waters of Eternal Youth. Mae hi'n sgrifennu un nofel yng nghyfres Commissario Brunetti bob blwyddyn, ac y 25ain ydy hon. Darllenais i nhw i gyd ar wahân i un a oedd yn rhy ddiflas i mi. Er nad ydw i'n cytuno â'r awdures ar nifer o bynciau, dw i'n hoff iawn o Brunetti, ac wrth fy mod yn dilyn ei olion traed wrth iddo gerdded ar lwybrau culion Fenis. Wedi'r cwbl, y fo a sbardunodd fy niddordeb yn y ddinas honno. Yn y nofel gyntaf, roedd Brunetti'n arfer gadael neges at ei wraig ar eu ffôn cartref. Mae'r dechnoleg wedi datblygi ychydig ers hynny! 

No comments: