Wednesday, April 13, 2016

lili'r dyffryn

Roedd ein Lili'r Dyffryn ni dan haen drwchus o ddail ers yr hydref diwethaf. Pan ddaeth yr amser iddyn nhw ddeffro, roedd yr haen rhy drwchus fel na oedden nhw'n medru mynd drwodd. Roeddwn i'n sylwi beth oedd yn digwydd ddyddiau'n ôl, a dyma fynd ati eu hachub. Pan godais y dail trwm, ffeindiais gynifer o egin bregus bron â mygu! Ceisiais achub cymaint â phosib. Maen nhw'n tyfu ers hynny a dechreuodd ddwyn blodau hardd.

No comments: