Monday, April 11, 2016

tiwlipau truan

Dw i'n ofni fy mod i wedi lladd y tiwlipau gan roi gormod o goffi iddyn nhw. Does dim golwg ar flodau ar wahân i un cyntaf. Cododd y gŵr "gawell" dros wely'r blodau er mwyn eu hamddiffyn rhag fandaliaeth, ond doedd dim angen. Ceisio rhoi maetholion iddyn nhw, a'u hamddiffyn rhag y gwiwerod roeddwn i. Dysgais wers chwerw (ddim chwarae ar eiriau.) Gobeithio y dônt y flwyddyn nesaf.

No comments: