Thursday, April 28, 2016

llawdriniaeth cataract

Cafodd y gŵr lawdriniaeth gataract (llygad ar y tro.) Aeth popeth yn dda iawn, ac mae o'n medru gweld yn anhygoel o dda. A dweud y gwir, mae o'n medru gweld llawer gwell nag erioed; roedd ganddo fyopia drwg o'r blaen, ond cafodd lensys mewnol newydd sbon efo presgripsiwn delfrydol ar gais (athro optometreg ydy o.) Rŵan mae o'n medru darllen heb sbectol; dim ond sbectol efo presgripsiwn ysgafn ar gyfer golwg dros y pellter bydd angen. Mae'r dechnoleg wedi datblygu'n anhygoel hefyd. Cymerodd y llawdriniaeth ond deg munud yr un. Mae'n rhyfeddol beth sydd yn bosib gwneud. 

No comments: