Sunday, April 3, 2016

bisgedi iachus

Yn sydyn roedd chwant bisgedi arna i, ond doeddwn i ddim eisiau rhai efo blawd/siwgr gwyn a llawer o fenyn. Dyma chwilio am rysáit dda ar y we, ond darodd dim byd deuddeg. Ac felly penderfynais wneud efo fy rysáit i - tipyn o hwn a thipyn o hwnnw. Dyma nhw! Bisgedi holl iachus efo ceirch, blawd cyflawn, siwgr brown, resins, hadau llin, thipyn o fenyn/olew cnau coco. Maen nhw'n debyg i fyffins yn hytrach na bisgedi oherwydd fy mod i wedi ychwanegu llwyaid o lefrith neu ddwy i wneud y toes yn ddigon llaith. Maen nhw'n flasus beth bynnag.

No comments: