Friday, April 8, 2016

crempog sydyn

Dw i wrth fy modd yn gwylio fideos coginio yn Eidaleg a Ffrangeg (byth yn Saesneg) er mwyn gwneud dau beth yr un tro. Mae fideos efo'r teitl "une journée dans mon assiette" yn boblogaidd iawn rŵan; mae yna nifer ohonyn nhw gan lawer o bobl. Maen nhw'n dangos beth maen nhw'n ei fwyta i frecwast, cinio a swper. Dw i'n dewis ryseitiau iachus a gyflwynir gan bobl efo acen bleserus, a'u profi'n aml. Daeth chwant crempog arna i'n sydyn wedi gweld merch Ffrengig yn paratoi rhai. Dyma nhw.

No comments: