Wednesday, April 27, 2016

wedi storm

Roedd rhybudd storm fawr gan gynnwys tornado neithiwr. Cafodd gêm pêl-droed yr ysgol ei ohirio er bod hi'n heulog drwy'r ddydd. Roedd yn anodd credu y byddai'n bwrw glaw hyd yn oed. Chwap ar ôl i mi fynd i'r gwely, fodd bynnag, cafodd y gŵr neges destun yn rhybuddio am dornado. Dechreuais glywed taranau pell. Yna, ces i fy nychryn gan daran ofnadwy o enfawr. Dechreuodd y storm. Yn ffodus na ddaeth tornado yma. Gwelais ganghennau wedi'u disgyn yma ac acw drwy'r dref ond mae popeth yn ymddangos yn iawn. Disgynnodd y blodau derwen i gyd oherwydd y glaw trwm! Hwrê! (Mae fy iris a rhosod yn iawn!)

No comments: