Thursday, April 14, 2016

diogelwch

Roedd rhaid i mi godi fy mab yn yr ysgol y bore 'ma i fynd â fo i ganolfan gerllaw. Ces i fy synnu o'r newydd i wynebu cynifer o weithdrefn cyn i mi gael ei weld o ar fynedfa'r ysgol. Pan oeddwn i'n hogan ddeg oed, ces i ganiatâd gan yr athro'n hawdd i fynd adref ar fy mhen fy hun pan ddwedais wrtho fo fy mod i'n teimlo'n sâl. Roeddwn i'n cymudo ar y trên hyd yn oed. Mae'r amser wedi newid a dw i'n deall y rheswm. 

No comments: