Friday, April 15, 2016

cerdyn arbennig

Mae penblwydd fy mam ar y trothwy. Bydd hi'n 94 oed. Er nad ydy hi'n medru cerdded heb boen yn ddiweddar, mae hi'n dda iawn gan ystyried ei hoedran. Mae'n anodd credu bod hi mor hen pan siaradith ar y ffôn. Ces i syniad gwych ar gyfer cerdyn penblwydd. Gobeithio bydd o ei phlesio hi. Dw i'n bwriadu gyrru tusw o flodau yn anrheg iddi eleni.

No comments: