Friday, April 29, 2016

y dillad golch enwocaf yn y byd

Postiwyd y dillad golch enwocaf yn y byd unwaith eto, gan BluOscar, yn y nos y tro hwn. Tynnais innau lun ohonyn nhw dair blynedd yn ôl. (Gweler y chwith.) A dweud y gwir, roedden nhw'n chwifio mor urddasol fel na fedrwn i beidio. Rhaid bod y trigolion yno'n ofalus beth i hongian ar y lein gan fod pawb eisiau tynnu lluniau o'u dillad golch! Maen nhw'n eu gadael nhw yn ystod y nos, mae'n amlwg gyda llaw.

No comments: