Thursday, April 21, 2016

lle mae hwn

Dw i'n edrych ymlaen at ddydd Iau'n ddiweddar oherwydd bod BluOscar wedi dechrau postio bob wythnos "lle mae hwn yn Fenis." Mae o'n postio lluniau o bethau fel pen ffynnon, ddrws, cerflun, ayyb mewn llecyn anhysbys, a gofyn i'w ddarllenwyr ddweud lle maen nhw. Mae'n anodd bob tro ond mae yna  Ffrances sydd yn nabod Fenis fel cefn ei llaw, ac y hi sydd yn llwyddo fel arfer. 

No comments: