Sunday, April 24, 2016

iris

Roeddwn i'n disgwyl am y blodau ers dyddiau. Dyma nhw, ein iris cyntaf y tymor! Maen nhw fel fy mhlant oherwydd dw i'n gofalu amdanyn nhw'n chwynnu'r gwely blodau bob yn ail ddydd. Mae yna lawer mwy ohonyn nhw eleni.

No comments: