Sunday, May 13, 2012

anrheg i famau

Mae onsen (hotspring) yn Kochi, Japan yn darparu bath arbennig ar gyfer Diwrnod Mamau, sef bath rhosod! Maen nhw'n defnyddio miloedd o rosod mewn twb mawr i famau gael ymlacio a mwynhau'r arogl hyfryd. Wrth gwrs mae dŵr rhosod yn gwneud eich croen yn llyfn. Mi faswn i wrth fy modd yn cael tocyn i'r bath felly yn anrheg.

No comments: