Tuesday, May 29, 2012

twristiaid japaneaidd

Mae twristiaid Japaneaidd ym mhob man yn y byd, hyd yn oed mewn nofel dditectif boblogaidd! Dw i wrthi'n darllen y drydedd gan Donna Leon, sef Dressed for Death. Wrth y ditectif redeg ar ôl troseddwr, roedd rhaid gwthio drwy lu o dwristiaid Japaneaidd ar stryd gul yn Venezia. Erbyn iddo gyrraedd Pont Rialto, gadawodd y troseddwr ar gwch! 

No comments: